• Ngaahi misini fakamomoa vave
  • Misini fō iiki mo e lalahi
  • Fō ngaahi meʻa faka‘api
  • Kalasi kehekehe ‘o e meʻa mohenga
  • Anga Fakakaumeʻa ki he ‘atakai

Kumi e Falefō ‘ofi taha

Fai hoʻo fō he founga faingofua

FekauʻakiFalefō Huhuʻa

Ko ‘emau founga ngāue faka-e-kita ‘oku fenapasi mo e anga ‘o natula ‘oku makatuʻunga ia ‘i hono tauhi ki he maʻulalo taha hono ngāueʻaki e ‘uhila´, pea mo e lahi taha hono tokangaekina e ‘atakai´ kae ‘ikai ngalo ai ‘emau tokanga ki ho vala´ mo e fō´. Ke tokoni ke malava ‘o fakahoko ‘eni´ kuo mau fokotuʻu e misini fō ‘oku ngāueʻaki e vai siʻisiʻi ki he foo, mo e misini fakamomoa ‘oku maʻamaʻa hono ngāueʻaki e ‘uhila´.

Fakatau haʻo Kii-Faingofua mei ho fakafofonga ofi taha´ ‘oku $3 pea ‘e toki tanaki atu e $ ki ai ‘oka fiemaʻu. ‘Oku ava e fale fō´ he ‘aho ‘e 7 mei he 5am ki he 10.30pm.

Tauhi hoʻo Kii-Faingofua ke ke ngāueʻaki ‘i ha faʻahinga Fale Fō Huhuʻa ‘i ha feituʻu pe ‘i Nuʻusila ni.

Fakamatala Mahuʻinga

  1. Ko e ngaahi Kii-Faingofua ‘e ngāueʻaki pe ki he misini fō mo e misini fakamomoa´
  2. Ko e mahuʻinga ‘o e Kii-Faingofua ʻoku ‘ikai lava totongi fakafoki (kau ai mo e maumau e ngaahi kii)
  3. ʻOua ‘e vakaiʻi e palanisi e Kii-Faingofua he misini fō lalahi´, he ko e paʻanga´ ʻe toʻo ‘otometiki pe ia. Vakaiʻi pe e ngaahi misini fō iiki pe ko e misini fakamomoa´
  4. Ko e vala ‘osi foo´ pe ‘osi fakamomoa ‘o tuku ‘ikai ‘ave´ ‘oku ‘i ai hono fakatuʻutamaki
  5. Kataki fakapapauʻi ‘oku ke foki ‘o ‘aʻau e fō pe fakamomoa´ he ‘osi e taimi e fō, he ka ‘ikai ‘e ‘aʻau ia ke ‘ataa ki he toko taha hoko mai´
About Liquid

Fakahinohinoki he Totongi´

Please select your desired location for pricing.

Minisi Fō‘Oku anga fēfē hono ngāueʻaki´

1. Faʻo e vala´ ki he misini fō, pea tapuni e matapa´
1. Faʻo e vala´ ki he misini fō, pea tapuni e matapa´
2. Lingi e pauta fō ki he meʻa ‘oku fakahinohino atu ki ai.
2. Lingi e pauta fō ki he meʻa ‘oku fakahinohino atu ki ai.
3. Fakahū e Kii- Faingofua
3. Fakahū e Kii- Faingofua
4. Filiʻi (lomiʻi) e Saikolo
4. Filiʻi (lomiʻi) e Saikolo
5. Toʻo e Kii-Faingofua´
5. Toʻo e Kii-Faingofua´

* Always check care labels first

Misini Fakamomoa‘Oku anga fēfē hono ngāueʻaki´

1. Faʻo e vala´ ki he misini fakamomoa´ pea tapuni e matapa´

 

1. Faʻo e vala´ ki he misini fakamomoa´ pea tapuni e matapa´
2. Fakahū e Kii-Faingofua

 

2. Fakahū e Kii-Faingofua
3. Fili (Lomiʻi) e Setingi

 

3. Fili (Lomiʻi) e Setingi
4. Lomiʻi e Kamata

 

4. Lomiʻi e Kamata
5. Toʻo e Kii-Faingofua

 

5. Toʻo e Kii-Faingofua

* To extend the wash time repeat steps 2 – 5.